Dokumenta pārsūtīšana Igaunijas valsts iestādēm

Jums ir iespējams pārsūtīt dokumentus Igaunijas valsts iestādēm ar Igaunijas vēstniecības Latvijā konsulārās nodaļas starpniecību.

Konsulārajā nodaļā var iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu dokumentu pārsūtīšanas pieteikumu  un dokumentu, kuru vēlaties pārsūtīt.

Par dokumenta pārsūtīšanu ir jāmaksā valsts nodeva 30 EUR.

NB! Ja vēlaties nosūtīt vairākus dokumentus vienlaicīgi, tad valsts nodeva jāmaksā par katru dokumentu atsevišķi.

Valsts nodevu par konsulārajiem pakalpojumiem konsulārajā nodaļā var maksāt tikai ar bankas karti vai iepriekš ar bankas pārskaitījumu eiro uz Igaunijas Republikas Vēstniecības Latvijā bankas norēķinu kontu LV32HABA0001408045537, HABALV22.

Veicot bankas pārskaitījumu, paskaidrojumā jānorāda darījuma nosaukums, par ko tiek veikts maksājums, un tās personas vārds, uzvārds, par kuru tika samaksāta valsts nodeva. Maksājot valsts nodevu ar pārskaitījumu, vēstniecībai jāiesniedz valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments (piemērota arī Internetbankas izdruka).