Pieteikums personas koda saņemšanai

Igaunijas vēstniecībā pieteikties Igaunijas personas koda saņemšanai var personas, kuras:

  • īslaicīgi uzturas Igaunijā (dzīvo Latvijā, bet strādā Igaunijā un saņem algu no Igaunijas darba devēja)
  • nedzīvo Igaunijā pastāvīgi, bet tām ir nepieciešams personas kods savu datu ievadīšanai Igaunijas valsts datu bāzēs (piemēram, iesniegšanai Nodokļu un muitas departamentam, Slimokasei, Bezdarba apdrošināšanas dienestam vai Sociālās apdrošināšanas departamentam).

Lai pieteiktos personas kodam, ir ar lieliem drukātiem burtiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz personīgi Igaunijas vēstniecībā. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un personas koda nepieciešamību apliecinošam dokumentam (piemēram, darba līgums vai iesniegums Bezdarba apdrošināšanas dienestam). Paraksta apliecināšana uz personas koda pieteikuma ir bezmaksas.

Pieņemšana pie konsula tikai ar iepriekšēju pierakstu pa tālr. 6781 2026 vai reģistrējoties internetā.