Izziņa par konsulārajam ierēdnim zināmiem apstākļiem

Pēc Igaunijas pilsoņa, Igaunijas juridiskās personas, konsulārā reģiona iestādes vai tiesas pieprasījuma konsulārā amatpersona izsniedz izziņu par konsulārajam ierēdnim zināmiem apstākļiem.

Ikviens var pieprasīt izziņu, ja apliecināmie apstākļi ir notikuši Igaunijā un konsulārā amatpersona var šos apstākļus apliecināt. Apliecināt var apstākļus, kas ir dokumentāli pierādīti. Dokumentāli pierādīti ir apstākļi, ko konsulārā amatpersona var pārbaudīt reģistros (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, komercreģistrs) vai pamatojoties uz personai izsniegto dokumentu.

Ja Jums ir nepieciešams Latvijas vai Igaunijas valsts iestādē apliecināt kāda juridiskā fakta pareizību, Jums ir jāvēršas konsultācijas saņemšanai pie Igaunijas vēstniecības konsula.

Konsulārais ierēdnis var izsniegt izziņu, piemēram, gadījumā, ja Jums ir nepieciešams apliecināt ģimenes stāvokli, vadītāja apliecības esamību utt. Iznākumi vienmēr ir atkarīgi no iestādes prasībām, kura pieprasa izziņu, vai atrašanās valsts īpatnībām.

Izsniedzot izziņu, konsuls balstās uz Igaunijas reģistru datiem. Izziņas izsniegšanas priekšnoteikums ir personas datu pareizība iedzīvotāju reģistrā un citos reģistros.

Atgādinām, ka saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Igaunijas pilsonim ir pienākums 1 mēneša laikā informēt Igaunijas iedzīvotāju reģistru par dzīves vietas datu maiņu.

Ieteikums:

Sekojiet līdzi tam, lai Jūsu personas dati iedzīvotāju reģistrā būtu pareizi!

Igaunijas pilsonis iedzīvotāju reģistrā esošos datus var pārbaudīt internetā: www.eesti.ee