Dokumenta pasūtīšana

Dokumentus, kurus izsniedz Igaunijas valsts iestādes (laulības, dzimšanas, miršanas, laulības šķiršanas, vārda maiņas apliecību, kā arī dažādas izziņas), ir iespējams pasūtīt ar Igaunijas Vēstniecības Latvijā starpniecību.

Lūdzam ņemt vērā, ka apliecība par ģimenes stāvokli tiek izsniegta personai, par kuru ir sastādīts ģimenes stāvokļa akts, vai arī personas likumīgajam pārstāvim. Miršanas apliecība tiek izsniegta laulātajam, radiniekam vai svainībā iegūtajam radiniekam.

Dokumentu pasūtīšanai no Igaunijas ar Igaunijas Vēstniecības starpniecību ir jāiesniedz dokumenta pasūtījuma pieteikums konsulārajā nodaļā, pievienojot aizpildītu anketu ar jautājumiem.

Pasūtot dokumentu ir jāmaksā valsts nodeva, kurai tiek pievienota valsts nodeva par pasūtīto dokumentu. Vēstniecībā Jūs varat saņemt sīkāku informāciju par dokumenta cenu. Dokumenta pasūtīšanu ar Igaunijas Vēstniecības starpniecību var pieteikt arī pa pastu.

Valsts nodevu par konsulārajiem pakalpojumiem konsulārajā nodaļā var maksāt tikai ar bankas karti vai iepriekš ar bankas pārskaitījumu eiro uz Igaunijas Republikas Vēstniecības Latvijā bankas norēķinu kontu LV32HABA0001408045537, HABALV22.

Veicot bankas pārskaitījumu, paskaidrojumā jānorāda darījuma nosaukums, par ko tiek veikts maksājums, un tās personas vārds, uzvārds, par kuru tika samaksāta valsts nodeva. Maksājot valsts nodevu ar pārskaitījumu, vēstniecībai jāiesniedz valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments (piemērota arī Internetbankas izdruka).

Dokumentu no Igaunijas valsts iestādēm var pasūtīt arī bez vēstniecības starpniecības.

Ar dokumentu pasūtītāju sazināsies pa pasūtīšanas pieteikumā norādīto adresi vai telefonu, kad Igaunijas vēstniecība būs dokumentus saņēmusi.