Vēstniecības darbinieki

Arti Hilpuss (Arti Hilpus) Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks CV
Karmena Lausa (Karmen Laus) Vēstniecības vadītāja vietniece
Trīnu Puka (Triinu Pukk) Otrā sekretāre konsulārajos jautājumos
Ahto Grahvs (Ahto Grahv) Otrais sekretārs
Signe Millere Uzņēmējdarbības un investīciju padomniece
Kristīne Biezā Sekretāre
Raja Simsone Konsula sekretāre
Martins Lauri (Martin Lauri) Administratīvais speciālists
Marts Kulls (Mart Kull) Nama pārvaldnieks
Bruno Millers Autovadītājs