Vēstniecības darbinieki

Arti Hilpuss (Arti Hilpus) Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Karmena Lausa (Karmen Laus) Vēstniecības vadītāja vietniece
Trīnu Puka (Triinu Pukk) Otrā sekretāre konsulārajos jautājumos
Ahto Grahvs (Ahto Grahv) Otrais sekretārs
Kristīne Biezā Sekretāre
Raja Simsone Konsula sekretāre
Martins Lauri (Martin Lauri) Administratīvais speciālists
Marts Kulls (Mart Kull) Nama pārvaldnieks
Bruno Millers Autovadītājs