Vēstniecības darbinieki

Arti Hilpuss (Arti Hilpus) Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks CV
Karmena Lausa (Karmen Laus) Vēstniecības vadītāja vietniece
Trīnu Puka (Triinu Pukk) Pirmā sekretāre konsulārajos jautājumos
Signe Millere Uzņēmējdarbības un investīciju padomniece
Kristīne Biezā Sekretāre
Raja Simsone Konsula sekretāre
Jānuss Linaste (Jaanus Linaste) Administratīvais speciālists
Marts Kulls (Mart Kull) Nama pārvaldnieks
Bruno Millers Autovadītājs