Vēstniecības darbinieki

 

Ēriks Marmei (Eerik Marmei)

 

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Karmena Lausa (Karmen Laus) Vēstniecības vadītāja vietniece
Trīnu Puke (Triinu Pukk) Pirmā sekretāre konsulārajos jautājumos
Signe Millere Uzņēmējdarbības un investīciju padomniece
Kristīne Biezā Sekretāre
Raja Simsone Konsula sekretāre
Jānuss Linaste (Jaanus Linaste) Administratīvais speciālists