Vēstniecības darbinieki

Arti Hilpuss (Arti Hilpus) Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Signe Mateusa (Signe Matteus) Vēstniecības vadītāja vietniece
Tarmo Punniks (Tarmo Punnik) Padomnieks konsulārajos jautājumos
Marts Vīress (Mart Viires) Atašejs
Kristīne Biezā Sekretāre
Raja Simsone Konsula sekretāre
Margo Ūsorgs (Margo Uusorg) Administratīvais speciālists
Marts Kulls (Mart Kull) Nama pārvaldnieks
Bruno Millers Autovadītājs