Dokumentide tellimine ja edastamine

Dokumentide tellimine

Eesti saatkonna kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste väljastatavaid dokumente, nt arhiividokumente, tõendeid kodakondsuse puudumise ja karistamatuse kohta.

Dokumendi tellimiseks tuleb esitada:

  • dokumendi tellimistaotlus
  • koopia tellija isikut tõendavast dokumendist
  • lisadokumendid ja vajadusel spetsiaalne küsimustik vastavalt tellitavale dokumendile
  • tasuda riigilõiv tellimise teenuse eest 20 eurot ning lisaks vajadusel lõiv dokumendi väljastamise eest (lõivu suurus oleneb dokumendist).

Täpsema info dokumentide tellimise kohta leiate siit.

Erinevate Eesti dokumente tellimiseks võite ka ise otse väljastava asutuse poole pöörduda. Nt karistusregistri teatise tellimine; arhiivipäring Rahvusarhiivist; Eesti kodakondsusesse mittekuulumise tõendi tellimine Politsei- ja Piirivalveametist.

Perekonnasündmuste korduvaid tõendeid saab kiirelt ja mugavalt tellida e-rahvastikuregistri kaudu (dokumentide väljastamine soovi korral Eesti saatkonnas Riias).

Dokumentide edastamine

Dokumendi edastamine on avalik teenus, mille käigus on isikul võimalik edastada dokumente Eesti ametiasutusele. Riigilõiv dokumendi edastamise eest on 30 eurot.

Täpsema info dokumentide edastamise kohta leiate siit.

Kui soovite tellida või edastada dokumenti Eesti saatkonna kaasabil, palun kindlasti broneerida eelnevalt aeg konsuli vastuvõtule interneti teel või telefonil +371 6781 2026.