Tõendid ja tõestamistoimingud

Tõend konsulile teada olevate asjaolude kohta

Konsulaarametnik saab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel väljastada tõendi konsulile teada olevate asjaolude kohta. Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti registrite andmetele. Tõendi väljastamise eelduseks on isikuandmete korrektsus rahvastikuregistris ja muudes registrites. Rahvastikuregistris olevaid andmeid saab kodanik kontrollida interneti teel: eesti.ee.

Tõestamistoimingud

Konsulaarametnik on üldjuhul volitatud tegema allkirja ja ärakirja ning dokumendi tõlke või tõlkija allkirja õigsuse kinnitamist.

Tõestamisteenust osutatakse üksnes sel juhul, kui tõestamistoimingu tegemiseks väljaspool Eestit on põhjendatud vajadus ning toiming on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga.

NB! Vastuvõtuaegadel ilma eelneva kokkuleppeta ei ole võimalik tõestamistoimingut teha.