Kā Jāzepa Mediņa klavieres atgriezās no Tallinas Rīgā

Latvija šogad atzīmē komponista Jāzepa Mediņa 145. dzimšanas dienu, un ar Igaunijas vēstniecības Rīgā palīdzību ir izdevies komponistam piederējušās klavieres atgriezt no Tallinas atpakaļ Rīgā.

Jāzepa Mediņa klavieres nonāca Tallinā, jo viņa pēdējā dzīvesbiedre bija igauniete Olga.

Latvijas Nacionālā arhīva ieraksts par godu Jāzepa Mediņa 145. dzimšanas dienai, fotogrāfijā arī viņa dzīvesbiedre Olga.

Pēc Jāzepa Mediņa nāves Olga pārcēlās atpakaļ uz Igauniju, līdzi ņemot klavieres, kuras vecumdienās uzdāvināja savam māsasdēlam Valdekam Raudjalgam. Valdeks bija ļoti muzikāls, prata spēlēt vairākus instrumentus un labi dziedāja, muzikālas bija arī viņa māsas. Valdeks klavieres uzdāvināja tālāk savam dēlam Valduram, Mari Raudjalgas dzīvesbiedram, kurš arī bija mantojis sava tēva muzikalitāti. Tā klavieres nokļuva Mari Raudjalgas valdījumā.

Mari Raudjalga, kura pati ir ilgi strādājusi Igaunijas Ārlietu ministrijā, vērsās vēstniecībā ar lūgumu rast iespēju senās klavieres nogādāt atpakaļ Rīgā, kur klavieru ceļojums reiz sākās.

Pavasarī vēstniecība sazinājās ar Jāzepa Mediņa mūzikas skolu Rīgā, jautājot, vai skola vēlētos ņemt Mediņam piederējušās klavieres savā gādībā. Mūzikas skola, saņemot šo vēstuli, bija ļoti priecīga, ka šādas klavieres ir, un bija gatava tās nogādāt atpakaļ “mājās”. Šobrīd klavieres, pateicoties labai sadarbībai ar Laimu Vikmani, ir nonākušas Rīgas J. Mediņa mūzikas skolā. Igaunijas vēstniecībai Rīgā ir liels prieks, ka esam varējuši veicināt kultūrvēsturiska mantojuma atgriešanos Latvijā. Šis stāsts ir vēl viens skaists pierādījums tam, cik cieši Igaunija un Latvija ir saistīta kultūras saitēm.