Juhiloa väljastamine, autoga seonduv

Eesti juhiloa väljastamine toimub 30.12.2017 jõustunud Liiklusseaduse, 1968. aasta Viini konventsiooni ja Euroopa Komisjoni direktiivi 2006  kohaselt.

Viidatud seaduse ja direktiivi kohaselt taotleb isik juhiluba elukohajärgselt. Seega, Eesti kodanik, kes on oma elukoha registreerinud mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, saab taotleda uut juhiluba riigist, kus ta elab.

Alaline elukoht on nii liiklusseaduse kui ka viidatud direktiivi tähenduses koht, kus isik elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Samas ei pea Euroopa Liidu kodanik ühest riigist teise elama asudes juhiluba koheselt vahetama. Euroopa Liidus väljastatud lube tunnustatakse kõigis liikmesriikides nende kehtivusperioodi vältel, st et Eestis väljastatud juhiluba kehtib Lätis kuni sellel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Kui aga Lätis alaliselt elaval isikul on Eesti juhiluba aegunud, kaotatud või hävinenud, tuleb uus juhiluba taotleda Läti Maanteeohutuse ametist (Ceļu satiksmes drošības direkcija – CSDD).

Eesti juhiloa vahetamine Lätis:

CSDD aadress: Bauskas tänav 86, Riias, infotelefon: +371 67025777, csdd.lv
Juhiloa taotlemiseks ilma eksamiteta on vaja esitada:

  • kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
  • praegune juhiluba;
  • elukoht peab olema Lätis deklareeritud või isik peab omama Läti isikukoodi;
  • arstitõend (arstlik komisjon asub samas, tel +371 67627653, tervisekontrolli teenustasu 35.00 EUR);
  • riigilõiv 22.05 EUR

Kui autol varastatakse numbrimärgid

Ilma numbrimärkideta sõiduvahendiga liiklemine on Lätis rangelt keelatud. Sel juhul on probleemi lahendamiseks kolm võimalust.

  1. Pöörduda Läti politsei poolt väljastatud varguse fakti kinnitava dokumendiga Läti Maanteeametisse ehk CSDDsse csdd.lv. CSDD väljastab sõidukile transiitnumbrid. Nende vormistamine-väljastamine maksab 35.91 EUR ja need kehtivad 5 päeva. Selle aja jooksul tuleb autoga Lätist lahkuda. Uued numbrimärgid taotletakse Eesti Transpordiametist.
  2. Võib sõiduki jätta Lätti, sõites ise auto dokumentidega Eestisse ja vormistades Transpordiametis uued numbrimärgid, millega pärast auto Lätist ära tuua.
  3. On võimalus politsei poolt väljastatud dokumendi alusel tellida sõiduki puksiiriteenus (evakuaator), mis transpordib auto Eestisse. Sellekohast teavet annab samuti CSDD.