Arstiabi Lätis

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart.

Vajaminev arstiabi ei ole siiski tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile tuleks kindlasti sõlmida ka reisikindlustus.
Täpsema ülevaate arstiabi kohta välisriikides leiate haigekassa.ee.