Eestikeelne kooliharidus Lätis

Esimene eestikeelne kool Riias loodi 19. sajandi lõpus. See oli vaid kaheklassiline Peeter-Pauli kirikukool, mis oli mõeldud õigeusulistele. Õppimisvõimaluste parandamiseks avati 1908. aastal Eesti Hariduse ja Abiandmise Seltsi 6-klassiline algkool, mis alates 1913. aastast tegutses seltsi majas. Sel ajal õppis seal veidi üle 100 õpilase. Kool töötas 1922. – 1940. aastal 4-klassilise algkoolina ning selle tegevus taastati alles 1989. aastal kaheklassilisena.

Aastatel 1906-1946 tegutses eesti algkool Alūksne Eesti Haridusseltsi juures. Õpilaste arv enamasti 60-70 ringis, 20-ndatel aastatel isegi üle 100. 4-klassilised eesti algkoolid olid ka Apes (ca 80 õpilast), Ainažis ja Veclaicenes (õpilasi paarikümne ringis). Need koolid lõpetasid õpilaste vähesuse tõttu tegevuse 1920-ndatel aastatel. Ainažis loodi 1864. aastal merekool, milles õppetöö toimus paralleelselt eesti ja läti keeles kuni venestusajani 1880-ndatel aastatel. Piiriäärsete alade eestlased (näiteks Valkas jm) saatsid oma lapsed tihti Eestisse kooli.