Elukoha registreerimine

Püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriiki elama asudes on Rahvastikuregistri seaduse järgi Eesti kodanikel kohustus edastada Eesti rahvastikuregistrile ühe kuu jooksul enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate välisriigi elukoha andmed.

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis, mis võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes. Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Oma rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida interneti teel aadressilt eesti.ee.

Lätis elav Eesti kodanik saab taotluse esitada:

  • isiklikult saatkonnas vastuvõtuaegadel. Kaasa tuleb võtta Eesti pass või ID-kaart.
  • posti teel saatkonna aadressile (Igaunijas Republikas Vēstniecība Latvijā, Skolas iela 13, LV-1010 Rīga). Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel aadressile [email protected]. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).

Konsulaarametnik edastab saatkonnale esitatud elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.

NB! Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Välisriigis elades võite vajada erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks tõendeid ja dokumente. Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris täpsustatud.

Lisainfo püsiva elukoha registreerimise kohta leiate siit.

 

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimine

Neil Lätis elavatel Eesti kodanikel, kes lähevad (puhkuse)reisile, soovitame oma reis kindlasti registreerida keskkonnas “Reisi targalt“.

Lühiajalise välisriigis registreerimise eesmärgiks on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalase passi omanikule, kes viibib välisriigis turistina.