15.11 lõppeb liikumispiirang ja karmid lukustusmeetmed, kuid paljud piirangud jäävad kehtima

15.11 lõppeb Lätis riigi sulgemine ja öine liikumispiirang, kuid paljud piiravad meetmed jäävad endiselt kehtima, eelkõige vaktsineerimata/viirust läbipõdemata isikutele. 11.10.2021-11.01.2022 kehtib eriolukord ja piirangud eelkõige kaubanduses, teeninduses, kogunemises. Enamik teenuseid on lubatud vaid Covid-19 sertifikaadi alusel (täielikult vaktsineeritud või 6 kuu jooksul viiruse läbi põdenud isikutele). 

Rahvusvaheline reisiliiklus jätkub. Seoses uue Covid-19 tüve levikuga otsustas Läti valitsus alates 27.11 keelata sisenemise kaheksast Lõuna-Aafrika riigist, samuti ei ole lubatud korraldada sinna reise – Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambiik, Namiibia, Eswatini ja Malawi – need riigid on arvatud punasesse ehk väga kõrge riskiga riikide kategooriasse, kust Lätti sisenemine on lubatud vaid väga piiratud tingimustel. Alates 2.12 on Riia lennujaamas kõigil Lätti saabujatel võimalus teha PCR testi (tasuta juhul, kui ei ole muidu testimise kohustust). 24.12.21-11.01.22 peavad kõik rahvusvaheliste vedudega Ühendkuningriigist, Taanist, Norrast, Rootsist, Belgiast, Iirimaalt, Saksamaalt ja Venemaalt Lätti saabujad esitama negatiivse testi tulemuse (sobib kuni 72h varem tehtud PCR test või kuni 48h varem tehtud antigeeni test). Eratranspordil tulijad, kes ei ole enne piiriületust testi teinud, peavad seda tegema Lätis 24h jooksul. Testimistest on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, transiitreisijad, lennukeid teenindav personal, meremehed, diplomaadid. Lennujaama töötajatel, piirivalve- ja politseiametnikel on vajadusel õigus nõuda saabujate testimist.

! Lätti sisenemise piirangud sõltuvad riigist, kust isik siseneb ja sellest, kas isik on Covid-19 vastu täielikult vaktsineeritud või 180 päeva jooksul Covid-19 viiruse läbi põdenud või mitte. Eesti kuulub kõrge riskiga riikide hulka ja seetõttu kehtib neile Eestist tulijatele, kes ei ole täielikult vaktsineeritud ega 180 päeva jooksul viirust läbi põdenud lisaks testimise kohustusele ka 10-päevane eneseisolatsiooninõue.

! Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (v.a erandid).

Lisainfo ankeedi kohta: alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

! Lätti võivad ilma negatiivse PCR-testi tõendita ning eneseisolatsiooninõudeta siseneda: 

  • Isikud, kes on täielikult vaktsineeritud – alates 15. päevast vaktsineerimiskuuri lõpetamisest vaktsiiniga, millel on Euroopa ravimiameti luba või mis on Maailma terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud;
  • koroonaviiruse läbi põdenud isikud, kes on vaktsineeritud ühe doosiga (Euroopa Ravimiameti või Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud vaktsiiniga) ja vaktsineerimisest on möödunud üle 14 päeva;
  • Isikud, kes on Covid-19 viiruse 180 päeva jooksul läbi põdenud.

Vaktsineerimist või läbipõdemist tuleb tõendada vastava EL sertifikaadiga. Alates 1.09.2021 tunnustatakse ka Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Iisraeli, Uus-Meremaa ja Kanada vaktsineerimistõendeid. Sertifikaadi kehtivust Läti ametiasutuste jaoks saab kontrollida lehelt https://covid19sertifikats.lv/verify (ülalt valida keel ja seejärel valik: vaccination, testing or recovery certificate valid for entry to Latvia).

! Isikud, kes ei ole täielikult vaktsineeritud (vaktsineerimine lõpetamata) või ei ole Covid-19 viirust põdenud, peavad esitama negatiivse PCR-testi tõendi, mis on tehtud kuni 72h varem või antigeeni testi, mis on tehtud kuni 48h varem (ka Lätit maismaatransiidina läbides). Samuti tuleb jääda 10-päevasesse eneseisolatsiooni juhul, kui saabutakse kõrge riskiga riigist (14 päeva nakatumisnäitaja üle 75/100 000 elaniku kohta), isolatsioonikohustus kehtib ka Eestist saabujatele. Eneseisolatsiooni võib lõpetada, kui 7. päeval tehakse PCR-test ja tulemus on negatiivne. Kõrge riskiga kolmandatest riikidest (mitte EL, EMP riigid, Šveits, Suurbritannia) tulles on Lätti lubatud siseneda vaid põhjendatud vajadusel, uus PCR test tehakse 24h jooksul  pärast piiriületust ning samuti tuleb jääda 10-päevassesse eneseisolatsiooni. Väga kõrge riskiga riikide puhul jääb kõigile kehtima mittehädavajalike reiside keeld ja testimise ning isolatsiooni kohustus.

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda kauba- ja reisijateveo teostajatel, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Vaktsineerimise ja viiruse läbipõdemise kinnituse esitamisest ja testide tegemise nõuetest on vabastatud: alla 12-aastased lapsed, kauba- ja reisijateveo teostajad (va Venemaalt või Valgevenest maismaa piiripunktide kaudu tulles), laevale minevad või sealt tulevad meremehed, lennureisijad, kes transiidi ajal ei lahku lennuvälja kontrollialalt ja viibivad seal kuni 24 tundi ning olemas kinnitus jätkulennu kohta (täpsustada lennufirmalt, kas nende poolt on kehtestatud lisatingimusi!), Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed, diplomaatilised kullerid, ametlikud delegatsioonid, Valka ja Valga omavalitsuste elanikud, kes liiguvad nende omavalitsuste piires ja ELi kodanikud ja alalised elanikud, kes igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil ületavad Läti maismaapiiri.

Lapsed: Alla 12-aastased lapsed ei pea Lätti sisenedes esitama negatiivset testi tulemust, kuid nende suhtes kehtivad samad isolatsioonireeglid kui täiskasvanule, kellega nad reisivad. Eneseisolatsiooni ei pea järgima alla 12-aastased lapsed, kes reisivad koos vanematega, kes on vabastatud eneseisolatsiooninõudest. Juhul, kui tullakse aga kõrge riskiga riikidest, peavad lapsed vältima 10 päeva otseseid kontakte isikutega väljaspool oma majapidamist, ei külasta avalikke üritusi, laste kollektiive, ei kasuta ühistransporti. See kehtib ka Eestist tulijatele!

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Kõrge riskiga kolmandatest riikidest võib Lätti siseneda (ka transiidi eesmärgil) vaid põhjendatud vajaduselLäti territooriumi peab läbima 12h jooksul (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest). 12h nõue ei laiene transporditeenuse osutajatele, rahvusvahelisele reisijateveole, lennureisijatele, laeva- ja lennukimeeskondadele (erandid).

Transiit Riia lennujaama kaudu, kui seal viibitakse vähem kui 24h, ei lahkuta transiiditsoonist ja olemas on jätkulennu piletid, on Läti valitsuse määruse kohaselt vabastatud sertifikaadi esitamise kohustusest (kuid kohustuslik on täita Covidpass.lv). Palun täpsustage enne reisi kindlasti üle oma lennufirmalt, kas nende poolt on  kehtestatud lisatingimusi!

! Alates 12.07 peavad Venemaalt või Valgevenest Grebneva, Terehova, Peternieki või Silene piiripunktide kaudu Lätti saabujad, kes ei esita sertifikaati (vaktsineerimise, läbipõdemise, testimise kohta) tegema oma kulul Covid-19 kiirtesti piiriületuspunktis. Testi ei nõuta alla 12-aastastelt, samuti on vabastatud teatud isikute kategooriad (Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed, diplomaatilised kullerid, ametlikud delegatsioonid). Sertifikaadi nõue kehtib Valgevenest ja Venemaalt tulles ka rahvusvaheliste vedude teostajatele, kes mujalt Lätti saabudes on sertifikaadi esitamise nõudest vabastatud.

  • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Riigisisesed piirangud:

  • kõikjal avalikes siseruumides, töökohtades ning ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski;
  • enamik teenuseid, üritusi lubatud vaid sertifikaadiga (täielikult vaktsineeritud, viiruse 6 kuud jooksul läbi põdenud).

 

Olulised kontaktid ja lingid: