Alates 12. oktoobrist peavad kõik Lätti reisijad täitma enne piiriületust elektroonilise ankeedi

Alates 12. oktoobrist peavad kõik Lätti reisijad täitma kuni 48h enne piiriületust elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv  

 • Ankeedi täitmine on kõigile piiriületajatele kohustuslik (ka transiidi, kaubavedude puhul), alaealiste eest täidab ankeedi vanem/seaduslik esindaja.
 • Erandina võivad igapäevaselt töö või õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul.
 • Ankeeti märgitakse isikuandmed, kontaktandmed, eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 • Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule (piirikontrolli või pistelise kontrolli olemasolul).
 • Ankeet tuleb täita kuni 48h enne piiriületust.
 • Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.
 • Ankeeti sisestatud andmed edastatakse pädevatele Läti ametkondadele (Läti politseile, piirivalvele ning haiguste ennetuse ja kontrollikeskusele) ja säilitatakse 30 päeva.

Lisainfo

Kehtivad piirangud:

Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue. Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooni nõude täitmiseta siseneda järgmistel juhtudel (kattes avalikes kohtades viibides suu ja nina):

 • seoses töötamisega, kui piiri ületamine on vajalik töö või ameti põhikohustuste teostamiseks ja isikul on tööhõivet kinnitav dokument;
 • lapsehoiuteenuse saamiseks või formaalse hariduse omandamiseks statsionaarõppes eelkooli hariduse tasemel (esitades teenuse osutaja või haridusasutuse väljastatud tõendi);
 • hariduse omandamiseks statsionaarõppes põhihariduse, keskhariduse ja kõrghariduse tasemel, samuti professionaalse suunitlusega haridusprogrammides kunsti ja kultuuri valdkondades (esitades haridusasutuse väljastatud tõendi);
 • saates alaealist õpilast või täiskasvanud erivajadustega õpilast lapsehoidu, lasteaeda, kooli;
 • riigi transiidina läbimiseks (Lätis tohib viibida maksimaalselt 12 tundi, ööbida ei tohi);
 • sugulaste hooldamiseks või matuste korraldamiseks või matusel osalemiseks;
 • arsti määratud tervishoiuteenuse saamiseks Lätis (esitades arsti väljastatud tõendi või saatekirja).

Läti valitsus otsustas võimaldada piiriülese töörände jätkumist ja vaba liikumist Valga-Valka kaksiklinnas. Otsus puudutab Valga ja Valka elanikke tingimusel, et eelneva 14 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Riigisisesed piirangud: haigusohu vältimiseks tuleb võimalusel hoida 2m distantsi, desinfitseerida käsi, järgida ametlikke juhiseid ja püsida haigustunnuste korral kodus. Ühistranspordis (alates 7.10) ja avalikes kohtades (alates 14.10) on kohustus kanda maski (kaubandusettevõtetes, bussi-, lennu- ja raudteejaamades, tanklates, kultuuri- ja religioossetes asutustes). Haiguspuhangute tõttu kehtivad mitmes Läti piirkonnas suuremad piirangud, eelkõige kogunemistel ja ürituste korraldamisel.

Transiit: transiit on lubatud piirangutega. Lätis tohib viibida kuni 12 tundi, ööbimine ei ole lubatud. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra). Piiriületus Lätist Valgevenesse või Venemaale on lubatud piirangutega: vaid oma alalisse elukohta või kodakondsusjärgsesse riiki naasmiseks.

 

Lisainfo:

Ametlik COVID-19 infolehekülg 

Välitsuse määrus nr 360

Eneseisolatsiooni reeglid

Riikide ja neile kehtestatud piirangute info leiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse kodulehelt

Riia lennujaama info

Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: [email protected]