Alates 9.11 kehtib Lätis eriolukord. Lisaks muutusid alates 7.11 riiki sisenemise tingimused

Läti valitsus otsustas koroonaviiruse kiire leviku piiramiseks kuulutada 9.11 välja eriolukorra (esialgu kehtiv kuni 6.12), mis toob kaasa riigisisesed piirangud:

 • suletud on kõik meelelahutusasutused, keelatud pea kõik avalikud üritused, spordiüritused (va mõned erandid);
 • eraüritustel võib koguneda kuni 10 inimest kahest majapidamisest (välja arvatud matused, kus võib osaleda kuni kümme inimest mitmest majapidamisesest);
 • kuni 50 inimesel lubatakse koguneda väljas koosolekuteks, miitinguteks;
 • näitusesaalid ja muuseumid jäävad avatuks, kui seal peetakse kinni suhtlusvahemaa reeglist ja ei korraldata üritusi. Samuti jäävad avatuks loodusrajad. Kultuuriasutused, näitused, spordikeskused ja pühakojad võivad olla avatud 6-20,  spordiklubid, võimlad kuni 22. Sporditreeningud siseruumides on lubatud vaid individuaalselt, väljas kuni 10 inimesele;
 • toitlustuskohad tohivad toitu vaid kaasa müüa;
 • ametiasutused osutavad teenuseid distantsilt või eelneva broneeringu alusel;
 • suletud on ilusalongid, va juuksuriteenused, kui rakendatakse turvameetmeid;
 • nädalavahetustel ja riigipühadel on kaubanduskeskustes avatud ainult toidupoed, apteegid, optika-, raamatu-, lemmikloomakauplused;
 • esimesest kuuenda klassini jätkub kontaktõpe, ülejäänud klassid, üliõpilased, täiendkoolitustel osalejad on kaugõppel. Avatud on lasteaiad ja lastehoiud. Keelatud on lastelaagrid, huviharidus on lubatud vaid distantsõppena (va individuaalõpe);
 • endiselt kehtib 2m distantsi hoidmise, desinfitseerimise kohustus. Kõikjal avalikes siseruumides (lisaks ka vabaõhu turgudel ning müügikohtades) on üle 13aastastel kohustus kanda maski. Alates 19.11 on keelatud pakkuda kaupu või teenuseid isikutele, kes ei kanna näomaski.
 • Alates 27.11 kehtivad rangemad piirangud 12 omavalitsuses, kus on keskmisest ulatuslikum viiruse levik: Daugavpilsis, Baldone, Kraslava, Salatsi, Akniste, Varaklani, Marupe, Malpilsi, Smiltene, Garkalne, Limbaži ja Salaspilsi piirkonnas.

Alates 7.11 muutusid ka riiki sisenemise tingimused. Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue. Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 14 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Nimekirja erinevatest riikidest tulijate liikumispiirangute kohta leiab Läti haiguste ennetuse ja kontrollikeskuse kodulehelt.

Alates 12. oktoobrist peavad kõik Lätti reisijad täitma kuni 48h enne piiriületust elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv.

 • Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 • Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 • Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule piirikontrolli või pistelise kontrolli puhul.
 • Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatele isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra). Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Välisministeerium soovitab reisimise vajadust hoolikalt kaaluda ja arvestada kiiresti muutuvate tingimustega. Lätist Eestisse reisides kehtib Läti suurenenud haigestumuse tõttu alates 19. oktoobrist liikumisvabaduse piirang (välja arvatud juhul, kui Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused, transiit või kui on tehtud/tehakse COVID-19 test ja selle tulemus on negatiivne).

 

Lisainfo:

Ametlik COVID-19 infolehekülg 

Valitsuse määrus nr 360

Valitsuse määrus 655

Riikide ja neile kehtestatud piirangute info leiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse kodulehelt

Riia lennujaama info

Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv