Lätis kehtib eriolukord kuni 06.04.2021

Lätis kehtib eriolukord kuni 06.04.21. Kuni 6. aprillini 2021 kehtivad ranged piirangud eelkõige kaubanduses ja teeninduses. Kõik avalikud ja eraüritused on keelatud, lubatud on suhtlus vaid oma leibkonna piires.

 • 2+2 eraldatuse reegel;
 • kõikjal siseruumides (lisaks ka vabaõhu müügikohtades) ja ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski;
 • suletud on kõik meelelahutusasutused, kultuuriasutused, keelatud kõik avalikud ja eraüritused;
 • avatud on toidupoed, apteegid, optikapoed, tanklad;
 • toitlustuskohad tohivad toitu vaid kaasa müüa.

Riigipiiri ületamine:  

1. Alates 15.01 on kõikidel Lätti sisenejatel kohustus esitada kinnitus negatiivse Covid-19 testi tulemuse kohta (mis tehtud kuni 72h enne piiriületust). Alates 25.01 tunnistatakse vaid PCR-meetodil tehtud testi. Kui ollakse hiljuti Covid-19 viirust põdenud, tuleb esitada arstitõend, et isik ei ole enam nakkusohtlik (antikehade testist ei piisa). 

Läti territooriumile on alates 15.01 võimalik ilma Covid-19 testi tegemata siseneda: alla 11-aastased lapsed; kauba- ja reisijateveo teostajad; laevale minevad või sealt tulevad meremehed; diplomaatilise korpuse esindajad; ametlikud delegatsioonid; igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires. Lisainfo.

2. Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue. Negatiivne Covid-19 test/arstitõend ei vabasta isolatsiooninõudest.

11.02-6.04 Lätti lubatud siseneda vaid kiireloomulistel ja olulistel põhjustel: töötamine, õpingud, perekondlikud ja tervislikud põhjused, transiit, alaealise saatmine, alalisse elukohta naasmine, matused. Reisi eesmärk tuleb märkida covidpass.lv ankeeti ja olema vajadusel valmis seda ka dokumentaalselt tõendama. 

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

3. Kõik Lätti reisijad peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lvTransiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (va erandid).

 • Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 • Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 • Ankeeti tuleb alates 15.01 teha ka märge negatiivse Covid-19 testi tulemuse kohta.
 • Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.
 • Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

Transiidi piirangud: transiit läbi Läti on lubatud piirangutega.

 • Alates 15.02.2021 peab Läti territooriumi läbima 12 tunniga (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest). 12 tunni nõue ei laiene transporditeenuse osutajatele, rahvusvahelisele reisijateveole, lennureisijatele, laeva- ja lennukimeeskondadele.
 • Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatele isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra) ning humanitaarsetel põhjustel.
 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Alates 17.03.2021 taastab Läti lennuühenduse mitte-EL riikidega. Kolmandast riigist lennukiga Lätti saabujad (kes ei reisita kiireloomulistel põhjustel) peavad lisaks seni kehtinud nõuetele (covidpass.lv kuni 48h varem, PCR test kuni 72h varem) tegema oma kulul testi vahetult pärast saabumist, testi positiivse tulemuse korral (või kui mingil põhjusel testi ei tehta) on kohustuslik karantiin hotellis (enda kulul), negatiivse testi puhul 10päevane isolatsioon elukohas. NB! Uus lisatestimise ja karantiininõue ei kehti transiidi puhul (nii lennujaama transiit kui nt Riia lennujaamast maad mööda edasi Eestisse reisides).

Välisministeerium soovitab reisimise vajadust hoolikalt kaaluda ja arvestada kiiresti muutuvate tingimustega. Lätist Eestisse reisides kehtib Läti suurenenud haigestumuse tõttu alates 19. oktoobrist liikumisvabaduse piirang (välja arvatud juhul, kui Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused, transiit või kui on tehtud/tehakse COVID-19 test ja selle tulemus on negatiivne).

Lisainfo:

Ametlik COVID-19 infolehekülg 

Valitsuse määrus nr 360

Valitsuse määrus 655

Riikide ja neile kehtestatud piirangute info leiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse kodulehelt

Riia lennujaama info

Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv