Lätti tulles tuleb transpordisektori töötajatel esitada kutsetegevust tõendav dokument

Läti valitsus otsustas kehtestada 4. veebruaril 2021 nõude transpordi- ja reisijateveo töötajatele esitada kutsetegevust tõendav dokument riiki sisenemisel.

Transpordisektori töötajad (reisijatevedu, kaubavedu, lennumeeskonnaliikmed) peavad esitama Lätti sisenemisel kutsetegevust tõendavad dokumendid.

  • Veoautode- ja bussijuhtidel on vaja esitada vastava kategooria juhiluba, viimase tööpäeva digitaalne sõidumeerik ning rahvusvaheline transporditöötaja tunnistus.
  • Transpordisektori töötajatel on kohustus täita deklaratsioon ( https://www.covidpass.lv  ), aga nad ei pea esitama kinnitust negatiivse Covid-19 testi tulemuse kohta.

Lisainfo ja vajalikud ankeedid leitavad Läti Transpordiministeeriumi kodulehelt: https://www.sam.gov.lv/en/article/one-has-determined-what-documents-cargo-and-passenger-carriers-must-present-when-entering-latvia