Piirangud Lätis reisides

Riiki sisenemise tingimused

  • Eesti kodanikel ning Eestis seaduslikult viibivatel inimestel on võimalik reisida Lätti ilma 14päevast eneseisolatsiooni nõuet rakendamata (välja arvatud juhul, kui tullakse riigist, kus haigestumus on kõrgem – uute haigusjuhtumite arv 100 000 inimese kohta viimasel 14 päeval üle 16. Riikide nimekirja leiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse kodulehelt).
  • Alates 16. juulist peavad kõik Lätti rahvusvaheliste vedudega saabujad täitma küsimustiku (veel paberil, aga töös on elektrooniline küsimustik), kus märgitakse ära kõik riigid, kus viibitud viimase 14 päeva jooksul koos kontaktinfoga ja elukohaga, kus plaanitakse eneseisolatsioonis olla. Andmeid hoiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskus 14 päeva ning täitmist kontrollib politsei. Alates 28. juulist peavad küsimustiku täitma ka kõik Läti välispiiri ületajad (Venemaalt, Valgevenest), olenemata transpordiviisist.
  • Alates 1. augustist peavad kõik suurema riskiga riikidest Lätti tööle saabunud isikud tegema enne tööle asumist COVID-19 testi. Kuni negatiivse testi tulemuseni tuleb olla eneseisolatsioonis. 5-7 päeva pärast saabumist tuleb teha kordustest.

Riigisisesed piirangud

  • Haigusohu vältimiseks tuleb võimalusel hoida 2m distantsi, desinfitseerida käsi, järgida ametlikke juhiseid ja püsida haigustunnuste korral kodus. Alates 1.07 on suu ja nina katmine ühistranspordis soovituslik (eriti neil, kel hingamisteede haiguste sümptomid). Kõrgema riskiga välisriigist saabujatel on eneseisolatsioonikohta liikudes kohustuslik katta ühistranspordis suu ja nina.
  • Toitlustusasutustes lubatakse ühte lauda kuni neli inimest ja terrassil kuni kaheksa inimest, kui nad ei kuulu ühte leibkonda. Kultuuri-, spordi-, toitlustus- ja meelelahutusasutused on avatud kuni keskööni.
  • 1. augustist kehtib kultuuriüritustel istumiskohtadel 1m distantsi nõue. Koos võivad istuda kuni kaks inimest (neli, kui kuulutakse ühte leibkonda).
  • 28.07-12.08 kehtivad koroonaviirusega nakatunute arvu järsu tõusu tõttu Gulbene piirkonnas rangemad piirangud (sarnased neile, mis kehtisid eriolukorra ajal üleriigiliselt): piiratud otsekontakt teenuste osutamisel, kõik kultuuri- ja spordiüritused on tühistatud, piirangud sotsiaalhoolekandeasutustes, lasteaedades avatakse valverühmad.

Transiit läbi Läti Eestisse

Transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta.

Läti-Valgevene ja Läti-Venemaa piiriületus

Piiriületus Lätist Valgevenesse või Venemaale on lubatud piirangutega: vaid oma alalisse elukohta või kodakondsusjärgsesse riiki naasmiseks.

LisainfoLäti valitsuse erileht