Uuendatud reisiteave – Lätist, Leedust ja Soomest Eestisse saabujatele ei kehti erandid alates 5. aprillist 2021

Eesti valitsus ühtlustab alates 5. aprillist Eestisse reisimise tingimusi ja  lõpetab eriregulatsiooni Balti riikidest ja Soomest  Eestisse tulijatele. Piirilinnas Valga-Valkas jääb linnade vahel liikumisele kehtima praegune regulatsioon.

  • Leedust, Lätist ja Soomest Eestisse reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest tulles. See tähendab, et alates 5. aprillist peavad kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, viibima 10 päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.
  • 10-päevast eneseisolatsiooni saab lühendada testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivse tulemusega koroonaviiruse testi, ühe neist kuni 72 tundi enne riiki saabumist ning teise testi mitte varem, kui kuuendal päeval pärast esimest.

Piiriüleseks töötamiseks on uue korra kohaselt vajalik testimine, tulles Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150. Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150, Eestisse tulev inimene võib täita vältimatuid töökohustusi, kui tal on olemas tõend kuni 72 tundi tagasi tehtud COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta. Testi võib teha ka Eestisse sisenedes, kuid siis tuleb kuni tulemuse saamiseni olla eneseisolatsioonis. Väljaspool vältimatuid töökohustusi tuleb viibida piiratud eneseisolatsioonis. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et ta on kuni 72 tundi enne Eestist lahkumist teinud testi, mille tulemus on negatiivne.

Euroopa Liitu kuuluvas naaberriigis, mille nakatumisnäitaja on üle 150, töötav Eesti elanik peab Eestisse saabudes olema eneseisolatsioonis. Kui viimase 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne, siis võib täita vältimatuid töökohustusi ja osaleda olulistel perekondlikel sündmustel. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne.

Testi ei tule teha, kui COVID-19 haigus on läbi põetud ja arst on inimese terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist või kui inimene on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/.

Vastu võetud korralduse tekst koos seletuskirjaga on leitav https://www.kriis.ee ja tutvu teabega riikide ja karantiininõuete kohta Euroopast saabujatele Välisministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/uudised/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele