Eestis ja Lätis tööl käimise erand

Eesti valitsuse 20. märtsi korraldusega võimaldatakse Eesti ja Läti elanike vastastikkust töölkäimist teises riigis sõltumata elukoha piirkonnast ja ilma 14-päevase karantiini nõudeta. Üle riigipiiri saab tööl käia üksnes ilma haigustunnusteta inimene. Vajalik on eriluba, mille saamiseks tuleb PPA-le esitada piiriületuse lubamiseks vastav taotlus.

Lisainfo Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

9.04 muudatusega Läti valitsuse otsusesse eriolukorra ketestamiseks määratakse kindlaks erandid, kelle puhul ei kehti Lätti sisenemisel 14-päevane karantiini nõue (eeldusel, et isikul ei ole ägeda hingamisteede põletiku sümptomeid ega ole olnud kontaktis COVID-19 positiivse isikuga):

*Läti elanikud, kes naasevad Lätti pärast töötamist Eestis või Leedus.

*Eesti ja Leedu elanikud, kes tulevad Lätti tööasjus. Pärast tööaega tuleb olla eneseisolatsioonis, jälgida tervislikku seisundit (kaks korda päevas kraadida). Lisaks järgida kõigile välismaalt Lätti tulnutele ette nähtud reegleid: kui ilmnevad ägeda hingamisteede põletiku sümptomid, tuleb viivitamata helistada 113 või 8303, vältida kontakte teiste inimestega ja võimalusel ühistranspordi kasutamist, võimalusel tellida toit koju.

Lätti sisenemisel esitatakse kirjalik kinnitus selle kohta, et järgitakse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud eneseisolatsioon pärast tööaega ja tervisliku seisundi jälgimine.

Läti politseil (ka munitsipaalpolitseil) on õigus kontrollida isikute asukohta ja vajadusel viia nad elukohta.