Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse reisijatele alates 15.01

14.01 muutis Vabariigi Valitsus Eestisse sisenemise ja eneseisolatsiooni meetmeid:
1) nakatumisnäitaja piir, millest alates tuleb jääda pärast Eestisse saabumist eneseisolatsiooni, tõsteti 150-le ning
2) kehtestati kõrge koroonaviiruse nakkusriskiga riikidest Eestisse sisenemise eelse ja järgse testimise kord. Vastuvõetud korralduse tekst koos seletuskirjaga on leitav https://www.kriis.ee

Lätist Eestisse liikumisel jäävad kehtima senised isolatsiooni- ja testimiskohustuse erandid:

  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Leedu või Läti territooriumil ning saabunud Leedust või Lätist Eestisse, juhtudel kui:
    (1) isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis;
    (2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.
  • Lisaks ei kohaldata liikumisvabaduse piiranguid haiguse tunnusteta isikute suhtes, kelle elukoht on Eesti Vabariigis Valga või Läti Vabariigis Valka omavalitsusüksuse haldusterritooriumil ning kes ületavad Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri, tingimusel, et isikud ei välju vastavalt Valga ja Valka omavalitsuste haldusterritooriumide piirest.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest.
Kui reisimine on vältimatu, siis:
• enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt;
• reisipiirangute kohta sihtriigis saad teavet Reisi Targalt lehelt https://reisitargalt.vm.ee/, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest;
• registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada;
• järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga;
• sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral);
• piiriületusel tuleb täita deklaratsioon, mida saab teha ka elektrooniliselt. Deklaratsiooni saab täita 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist e-mailile saabunud kinnituskiri! Endiselt saab deklaratsioone täita ka paberil, mille leiad siit: https://www.politsei.ee/files/2021-01/08.01-piiriueletaja-deklaratsioon-… (DOCX)
• asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega;
• reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

Riigid võivad muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi väga lühikese etteteatamisega. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda vastava välisriigi esinduse või ametiasutuste poole.

Lisateave koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta: riigi infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).

Täpsem info Välisministeeriumi kodulehel.